Management

Představenstvo a.s.

ikonaIng. Radek Lončák, MBA
předseda představenstva a.s., výkonný ředitel
životopis (pdf)
ikonaIng. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA
člen představenstva a.s., ředitel pro ekonomiku a provoz
životopis (pdf)
ikonaMUDr. Jaroslav Pršala
člen představenstva a.s., ředitel pro zdravotní péči
životopis (pdf)
 

Statutárním orgánem společnosti je tříčlenné představenstvo. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti a rozhoduje o záležitostech, jako jsou vedení společnosti a její řízení ve všech obchodních záležitostech, svolávání valné hromady a provádění jejich rozhodnutí, zajištění řádného vedení účetnictví a dokladů společnosti.
Představenstvo zastupuje vždy alespoň jeden člen představenstva. 
Představenstvo je schopno se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí představenstva jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.

Další management

ikonaMUDr. Jiří Štverák, MBA
manažer pro lékařské operační obory
Kontakt: 416 723 702
ikonaMgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LL.M.
manažer pro nelékařské zdravotnické obory
Kontakt: 416 723 373
MUDr. Lukáš FuhrmannMUDr. Lukáš Fuhrmann
manažer pro lékařské neoperační obory
Kontakt: 416 723 762
 

Nemocnice Litoměřice, a.s., v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulation) uvádí kontaktní údaje na jmenovaného pověřence (DPO – Data Protection Officer) společnosti pro ochranu osobních údajů

Jméno a příjmení: Ing. Pavel Grund
e-mail: p.grund@nemocnice-lt.cz
tel.: +420 734 266 900

Ostatní dokumenty

Výpis z obchodního rejstříku je k nahlédnutí zde.

Zakladatelská listina je k nahlédnutí zde.

Organizační schéma je k nahlédnutí zde.

Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close