Ekonomický odbor

Oddělení finančního účetnictví (OFÚ)

mapaVedoucí oddělení: dočasně neobsazeno
Tel.: 416 723 377
E-mail: j.houzvickova@nemocnice-lt.cz
mapaUmístění
pavilon H, 3.NP
zobrazit na mapě

Charakteristika pracoviště: OFÚ zpracovává finanční účetnictví, vede pokladnu a evidenci majetku.
Finanční účetnictví se zabývá vedením účetnictví dle platných vyhlášek, eviduje došlé a vydané faktury a jejich úhrady, předkontace na příslušné účty, zpracovává přehledy o čerpání nákladů, výnosů, dlouhodobého majetku a skladového hospodaření. OFÚ sleduje závazky a pohledávky, zpracovává daňová přiznání (DPH, silniční daň, daň z příjmů).

Oddělení majetku eviduje majetek nemocnice, zařazuje a vyřazuje majetek, provádí inventarizace majetku. Pokladna přijímá hotovostní platby, odvody na příslušné účty nemocnice, proplácí drobné výdaje, spravuje vedení účtů dlouhodobě nemocných (důchody pacientů).

Oddělení lidských zdrojů (OLZ)

nouserVedoucí oddělení: Dagmar Malejovská
Tel.: 416 723 383
E-mail: pam.1@nemocnice-lt.cz
mapaUmístění
pavilon H, 3.NP
zobrazit na mapě

Charakteristika pracoviště: OLZ zpracovává personální a mzdovou agendu dle zákonů v platném znění.

Oddělení zdravotních pojišťoven (OZP)

nouserVedoucí oddělení: Iveta Udatná
Tel.: 416 723 191
E-mail: i.udatna@nemocnice-lt.cz
mapaUmístění
pavilon H, 3.NP
zobrazit na mapě

Charakteristika pracoviště: OZP provádí vyúčtování zdravotních výkonů na zdravotní pojišťovny. Zpracovává fakturace samoplátců, vyúčtovává zdravotní péči klientům s komerčním pojištěním a z EU.

Oddělení obchodu (OOb)

nouserVedoucí oddělení: Radka Šnejdárková
Tel.: 416 723 135
E-mail: r.snejdarkova@nemocnice-lt.cz
mapaUmístění
pavilon B, 2.NP
zobrazit na mapě

Charakteristika pracoviště: Obchodní oddělení zajišťuje obchodní činnost nemocnice, tj. zajišťuje nákup, skladování a následné zásobování všeobecného a zdravotnického materiálu dle požadavků jednotlivých oddělení nemocnice.

Oddělení informačních technologií (OIT)

nouserVedoucí oddělení: Ing. Ivo Burger
Tel.: 416 723 269
E-mail: i.burger@nemocnice-lt.cz
mapaUmístění
pavilon D, 1.NP
zobrazit na mapě

Charakteristika pracoviště: OIT komplexně zabezpečuje implementaci prvků informačních technologií, jejich údržbu a rozvoj podle cílů a potřeb provozu nemocnice.

Hlavními cíli jsou zvyšování kvality péče o pacienty, efektivity práce zdravotnického i nezdravotnického personálu, zajištění možnosti sledování poskytované zdravotní péče a její dopady, sledování nákladů a produktivity práce, umožnění analýz a přijetí následných řešení, programové plánování a vyhodnocování, podpora rozhodovacích procesů, výzkumu a vzdělávání.

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close