Odbor představenstva a.s.

Sekretariát představenstva a.s. (SP)

nouserAsistentka: Věra Šálková
Tel.: 416 723 275
E-mail: v.salkova@nemocnice-lt.cz

nouserAsistentka: Ing. Kateřina Vocásková
Tel.: 416 723 375
E-mail: k.vocaskova@nemocnice-lt.cz

  umisteniUmístění
pavilon H, 3.NP
zobrazit na mapě

Charakteristika pracoviště: Sekretariát zpracovává písemnosti, které třídí dle došlé pošty z hlediska určení, zapisování do protokolu, doručování, roztřídění písemností a podobných materiálů, zprostředkování oběhu spisů a tiskovin. Vykonává administrativní práce, přepisuje a pracuje s texty dle potřeb představenstva.

Oddělení rozvoje, zdravotnické techniky a veřejných zakázek (OR)

nouserVedoucí oddělení: Ing. Miroslav Janošík
Tel.: 416 723 131
E-mail: mjanosik@nemocnice-lt.cz
mapaUmístění
pavilon B, 2. NP
zobrazit na mapě

Charakteristika pracoviště: OR zpracovává žádosti o dotace z fondů EU včetně jejich realizace, vyhodnocení a udržitelnosti po dobu 5ti let, připravuje a projednává projektové dokumentace a zajišťuje jejich realizace. Zajišťuje stavební akce velkého rozsahu, nákup investic a nákup zdravotnické techniky včetně výběrových řízení dle platné legislativy. Dále zajišťuje servis, opravy a preventivní bezpečnostně technické prohlídky zdravotnické techniky dle platné legislativy.

Pracovníkem OR je nemocniční metrolog, který odpovídá za metrologické zajištění měřidel v Nemocnici Litoměřice, a.s. dle platné legislativy a metrologického řádu.

Právní oddělení (Prav)

nouserVedoucí oddělení: JUDr. Vladimír Petr
Tel.: 416 723 398
E-mail: v.petr@nemocnice-lt.cz

mapaUmístění
pavilon H, 3. NP
zobrazit na mapě

Charakteristika pracoviště: Hlavními úkoly právního oddělení jsou činnosti v oblasti medicínského práva, občanského práva, obchodního práva, spolupráce s oddělením lidských zdrojů v oblasti pracovněprávních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, právní servis pro ředitele (dle zadání) a sledování změn právních předpisů a jejich aplikace do praxe zdravotnického zařízení. Podle zadání ředitele se oddělení podílí na šetření stížností.
Dále se toto oddělení podílí na zpracování plánů krizové připravenosti zdravotnického zařízení.

Oddělení marketingu, vnitřního auditu a kvality (OMVAK)

nouserVedoucí oddělení: Mgr. Naděžda Křečková, Ph.D.
Tel.: 416 723 557
E-mail: n.kreckova@nemocnice-lt.cz
mapaUmístění
pavilon B, 2. NP
zobrazit na mapě

Charakteristika pracoviště: OMVAK zajišťuje systém managementu kvality a spravuje dokumentaci.
OMVAK vytváří koncepci a strategii implementace standardů kvality v nemocnici a realizuje ve spolupráci s proškolenými interními auditory v pravidelných intervalech na certifikovaných pracovištích interní audity.

Oddělení dále připravuje, zpracovává a poskytuje výsledky z pravidelných šetření spokojenosti pacientů a zaměstnanců. OMVAK rovněž zajišťuje aktualizaci informací na nemocničním intranetu, na internetových stránkách nemocnice a vydávání nemocničního Zpravodaje.

Technik BOZP a PO

nouserTechnik BOZP a PO: Blanka Škvorová
Tel.: 416 723 567
E-mail: b.skvorova@nemocnice-lt.cz

mapaUmístění
pavilon B, 2. NP
zobrazit na mapě

Charakteristika pracoviště: V rámci BOZP zajišťuje komplexní metodicko organizační, řídící a kontrolní činnosti v oblasti BOZP a zdravotní nezávadnosti pracovního prostředí, zajišťuje poradenské, rozborové a studijní činnosti v odborné agendě BOZP, provádí všeobecnou část vstupního školení BOZP nových zaměstnanců a školení BOZP dodavatelských firem působících v areálu nemocnice, zajišťuje vstupní a opakované školení BOZP vedoucích zaměstnanců, vede centrální evidenci pracovních úrazů a nemocí z povolání a prostřednictvím pojišťovny zajišťuje jejich odškodnění, spolupracuje s vedoucími zaměstnanci při tvorbě provozních předpisů v části BOZP.

V rámci PO zajišťuje komplexní, metodicko organizační, řídící a kontrolní činnost v oblasti požární ochrany, zpracovává předepsanou požární dokumentaci stanovenou legislativou, zajišťuje poradenské, rozborové a studijní činnosti v odborných agendách PO.

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close