Provozní odbor

Oddělení technicko provozní (OTP)

nouserVedoucí oddělení: Ing. Milan Bruncvík
Tel.: 416 723 561
E-mail: m.bruncvik@nemocnice-lt.cz
mapaUmístění
pavilon B, 2. NP
zobrazit na mapě

Charakteristika pracoviště: OTP zabezpečuje technicko provozní chod nemocnice, zabezpečuje zimní a letní úklid a údržbu venkovního areálu, objednává medicinální kyslík, zabezpečuje sklad a výdej medicinálních plynů, zajišťuje opravy a údržby budov a nezdravotnické techniky (spotřebiče a kopírky) a zajišťuje provozní dodavatelské služby vč. kontroly dodavatelských firem v průběhu prací. Dále zajišťuje skartaci a následnou likvidaci majetku (odvoz na skládku).

OTP rovněž zajišťuje servis a revize vyhrazených technických zařízení (tlakové nádoby, zdvihací zařízení včetně výtahů, hromosvody a plynová odběrní zařízení). V rámci OTP působí odpadový hospodář, který zajišťuje svoz z odběrných míst a následně dodavatelsky odvoz a likvidaci odpadů (komunální, nebezpečný a tříděný odpad) dle požadavků legislativy.

OTP spravuje ubytovnu zdravotnického personálu.

Oddělení stravovacích služeb (STRAV)

nouserVedoucí oddělení: Jaroslav Šefčík
Tel.: 416 723 281
E-mail: j.sefcik@nemocnice-lt.cz
mapaUmístění
pavilon K (budova stravovacího provozu)
zobrazit na mapě

Charakteristika pracoviště: Oddělení stravovacích služeb se zabývá přípravou stravy pro pacienty a přípravou obědů pro zaměstnance nemocnice. Příprava stravy pro pacienty se provádí podle platného dietního systému, který zpracovali nutriční terapeuté a lékař-nutricionista a dle pokynů ošetřujících lékařů pod dohledem nutričních terapeutů.

Strava je připravována kvalifikovanými kuchaři a pomocným personálem kuchyně. Dohled nad kvalitou a nutriční hodnotou má nutriční terapeut ve spolupráci s vedoucím směny kuchařů. Celý proces přípravy je monitorován dle platných zásad HACCP.
Výdej stravy na jednotlivá oddělení nemocnice probíhá pomocí tabletového systému.

Oddělení centrálního úklidu (OCÚK)

nouserVedoucí oddělení: Martin Bukvář
Tel.: 416 723 572
E-mail: m.bukvar@nemocnice-lt.cz
nouserZástupce vedoucího: Blanka Anitescová
Tel.: 416 723 572
E-mail: uklid@nemocnice-lt.cz
  mapaUmístění
pavilon B
zobrazit na mapě

Charakteristika pracoviště: OCÚK zajišťuje úklid vnitřních prostor celé nemocnice, vč. zajištění pohotovostní úklidové služby.

Oddělení centrální údržby (OCÚ)

nouserVedoucí oddělení: Jan Kadeřábek
Tel.: 416 723 403
E-mail: j.kaderabek@nemocnice-lt.cz 
mapaUmístění
pavilon D
zobrazit na mapě

Charakteristika pracoviště: OCÚ zabezpečuje operativně poruchy na zařízení a vybavení areálu nemocnice, v rámci možností provádí preventivní opravy a modernizaci vybavení. Drží pracovní pohotovost pro odstraňování náhlých poruch a havárií, provádí pravidelné kontroly vyhrazených technických zařízení. Dále provádí opravy a údržby stavebního charakteru, drobné rekonstrukce místností, opravy lina, truhlářské a malířské práce, drobné výroby vybavení, opravy vybavení pokojů a ordinací.

OCÚ rovněž zajišťuje měření a regulace a chod vzduchotechniky celého areálu nemocnice (klimatizace), kontroluje stav topení, kontroluje chlazení pro vzduchotechniku a případně provádí drobné opravy. Dále provádí prvotní zásah při poruchách a haváriích, kontroluje činnost předcházející poruchám na zařízení.

Poslední oblastí práce OCÚ je pracoviště elektrické požární signalizace, které se řídí směrnicí ohlašovny požáru a provozem elektrické požární signalizace.

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close