Výzva 10 - Kybernetická bezpečnost v Nemocnici Litoměřice, a.s.

Logo

  • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006944
  • Rozpočet projektu: 14 520 179,00 Kč z toho částka dotace: 12 342 152,15 Kč
  • Výzva: č. 10 „Kybernetická bezpečnost“ z Integrovaného regionálního operačního programu

Projekt řeší zavedení technických opatření dle § 5 odst. 3) zákona číslo 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, kdy tato opatření budou zabezpečovat určené a vymezené provozní informační systémy žadatele (tj. Nemocnice Litoměřice, a.s.) a dále vymezené komunikační systémy žadatele.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kybernetické bezpečnosti a naplnění požadavků daných zákonem číslo 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), tj. v souhrnu zajištění a zvýšení bezpečnosti vyjmenovaných informačních a komunikačních systémů Nemocnice Litoměřice, a.s., které dnes nesplňují standardy kybernetické bezpečnosti dané uvedeným zákonem.

Výstupem předkládaného projektového záměru, resp. výstupem realizace projektu jsou nové prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti v prostředí nemocnice.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 15% z rozpočtu žadatele.

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close