Výzva 26 - Nemocniční informační systém pro Nemocnici Litoměřice, a.s.

Logo

  • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006593
  • Rozpočet projektu: 71 705 560,00 Kč z toho částka dotace: 60 949 726,00 Kč
  • Výzva: č. 26 „eGovernemnt I." z Integrovaného regionálního operačního programu

Cíle projektu

1/ Nasazení a spuštění  do řádného provozu nového moderního nemocničního informačního systému, který bude sloužit:

  • pro rozšířenou elektronickou komunikaci eRecept a eNeschopenka,
  • vedení elektronické zdravotnické dokumentace,
  • vedení ošetřovatelské dokumentace,
  • ke zvýšení elektivity zdravotnického systému, 
  • ke zvýšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb.

2/ Nasazení a spuštění do řádného provozu nového systému PACS, který bude sloužit pro moderní výměnu a zpracování obrazové dokumentace.

3/ Zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti nově vybudovaného nemocničního informačního systému. 

Výstupem projektu bude nový informační systém, který umožní provádění odpovídajících činností a procesů v Nemocnici Litoměřice, a.s., za použití moderních technologií, aktualizovaných procesů a zajistí lepší zpřístupnění takových činností za účelem lepšího a efektivnějšího poskytování zdravotní péče. Nový IS bude mít i pozitivní dopady na práci s daty, možnosti jejich zpracování i možnosti jejich výměny.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 15% z rozpočtu žadatele.

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close