MOVECIT

Projekt se zabývá problematikou motivace zaměstnanců pro využívání šetrnějších druhů dopravy vůči životnímu prostředí pro cesty do/ze zaměstnání. Je rovněž zaměřen na vytváření zázemí pro cyklisty, organizaci veřejné dopravy, parkování zaměstnanců, využití elektromobilů, elektrokol aj. Projekt MoveCit má za cíl podpořit veřejné instituce v přípravě a realizaci plánu mobility, který pomůže šetřit náklady, zlepšit dopravní dostupnost, snížit zátěž na životní prostředí i zvýšit spokojenost zaměstnanců.

Projekt je podpořen z programu Interreg CENTRAL EUROPE (Evropský fond pro regionální rozvoj) na období let 2016 až 2019 a účastní se jej veřejné instituce z ČR, Slovenska, Slovinska, Německa, Rakouska, Maďarska a Itálie. Město Litoměřice je jedním z 10 hlavních partnerů projektu, kteří vzájemně sdílí své zkušenosti a podílí se aktivně na řízení a koordinaci aktivit projektu.

Celkový rozpočet projektu činí 1 542 056,- EUR, z toho dotace z EU představuje 1 281 727,- EUR.

Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách projektu http://www.interreg-central.eu/movecit

Logo

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close