Řízení kvality

Desatero litoměřické nemocnice

  1. Mezi nejvyšší hodnoty řadíme spokojeného pacienta, spokojený a erudovaný personál a ekonomickou stabilitu nemocnice.
  2. Podporujeme individuální, lidský a profesionální přístup k pacientům, respektujeme pacientovu úzkost a strach.
  3. Dbáme na dostatečnou informovanost pacienta.
  4. Podporujeme oboustrannou kvalitní komunikaci mezi pacienty a zaměstnanci a mezi vedením a zaměstnanci nemocnice.
  5. Respektujeme potřeby pacientů i zaměstnanců nemocnice, uznáváme právo každého na vlastní názor a jsme ochotni jej vyslechnout.
  6. Při vzájemné komunikaci uznáváme pouze zásady slušného chování, včetně nulové tolerance ke všem projevům násilí - od slovních urážek po fyzické napadení.
  7. Dbáme na zajištění příjemného a bezpečného prostředí pro pacienty, jejich příbuzné a zaměstnance nemocnice.
  8. Usilujeme o neustálý rozvoj nemocnice.
  9. Záleží nám na budování dobrého jména nemocnice.
  10. Stanovením Politiky kvality a certifikací systému managementu kvality podporujeme kvalitu řízení a efektivitu procesů v rámci nemocnice.

 

Certifikáty kvality

Certifikát systému řízení ISO 9001 2015 - Oddělení centrální sterilizace - česky (PDF)

Certifikát systému řízení ISO 9001 2015 - Oddělení centrální sterilizace - anglicky (PDF)

Osvědčení o akreditaci ISO 15189 2013 - Oddělení klinických laboratoří  s přílohami (PDF) 

 

Výsledky průzkumů spokojenosti

Hodnocení nemocnice v rámci projektu Nemocnice ČR 2018 (Ústecký kraj):

 

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close