Výběrová řízení

Představenstvo nemocnice Litoměřice, a.s. vypisuje výběrové řízení na pozici:

Vrchní sestra centrálních operačních sálů

Požadované kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělaní Mgr., Bc, VOŠZ, SZŠ + SS, způsobilost k výkonu zdravotnického povolání dle zák. 96/ 2004 Sb., § 5, min. 10 let praxe, zkušenost s vedením lidí, znalost práce na PC a jazykové znalosti výhodou. Specializovaná způsobilost „sestra pro perioperační péči“ nebo „instrumentování na operačním sále“ podmínkou.

Písemné přihlášky zasílejte nejpozději do 13. 3. 2020 na adresu: Nemocnice Litoměřice, a.s., sekretariát Představenstva společnosti, paní Petra Lisá, Žitenická 2084, 412 41 Litoměřice. K přihlášce připojte ověřené kopie dokladů o vzdělání, platný výpis z rejstříku trestů a strukturovaný životopis s uvedením dosavadní praxe, prohlášení na ochranu osobních údajů podle platných právních předpisů.

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close