Věda, výzkum, vzdělávání

Studie Monica

V letech 1997/1998, 2000/2001, 2006/2008 a 2015 se litoměřická nemocnice stala partnerem Studie Monica. Základem projektu bylo mapování zdravotního stavu náhodně vybraného vzorku obyvatelstva ve věkovém rozpětí 25-64 let, šlo o osoby z registru pojištěnců VZP a dalších zdravotních pojišťoven.

Studie MONICA byla zahájena v roce 1985 jako celosvětová epidemiologická studie s cílem dokumentovat vývoj nemocnosti kardiovaskulárními chorobami a její vztah k rizikovým faktorům kardiovaskulárních chorob, kterými jsou zejména kouření, vysoký krevní tlak, porucha metabolismu tuků a cukrovka, a zjistit, jak je výskyt a průběh onemocnění srdce a cév ovlivňován jejich prevencí a léčbou. Ve studii byly vyšetřovány reprezentativní vzorky populace (vybrané skupiny obyvatel) v daném státě, studie byla v několikaletých intervalech opakována a vyhodnocována. Studie prokázala výrazné rozdíly v postižení populace srdečně cévními onemocněními v jednotlivých zemích a příznivý vývoj nemocnosti a úmrtí na kardiovaskulární choroby zejména v západní a severní Evropě.

 

E-learning – Transfer in Modern Medical Equipment Field“ (E-learning – přenos na poli moderního zdravotnického vybavení)

Městská nemocnice v Litoměřicích se v období 2010-2012 jako partner aktivně zapojila do projektu „E-learning – Transfer in Modern Medical Equipment Field“ (E-learning – přenos na poli moderního zdravotnického vybavení). Jednalo se o mezinárodní grantový projekt spolufinancovaný Evropskou unií a realizovaný v rámci vzdělávacího programu Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation 2010 (Leonardo da Vinci – přenos inovací 2010). Příjemcem grantu byla firma LINET spol. s.r.o.

Výše zmíněný grant se zabýval možnostmi dalšího vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí pomocí e-learningu. Cílem grantu bylo rozvinutí potenciálu inovativních výstupů předchozích projektů (anglické e-learningové kurzy z oblasti zdravotnické techniky) a jejich přenos do nových partnerských zemí a k novým cílovým skupinám. Z projektu mají užitek dvě cílové skupiny: zaměstnanci výrobců zdravotnické techniky a zdravotnický personál.

  

PROJEKT MÁCHA - elektronické karty ve zdravotnictví, zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení

Od roku 1995 probíhal v Litoměřicích pilotní projekt ověřující využití elektronických karet ve zdravotnictví a ve zdravotním pojištění nazvaný Mácha.
Deseti tisícům občanů města Litoměřice, pojištěncům Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (VZP ČR), byly v rámci pilotního projektu rozeslány čipové karty, které sloužily jako experimentální průkaz pojištěnce VZP ČR. Současně obsahovaly některé důležité identifikační a zdravotní údaje občana, držitele této karty. Do experimentu bylo zapojeno 10 pracovišť zdravotnických zařízení.

Od roku 1998 byl tento pilotní projekt významně rozšiřován.

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close