Koronavirus - aktuální informace o provozu pracovišť

Níže najdete na jednom místě průběžně aktualizovaný přehled o provozní době a podmínkách objednání, příp. vydávání receptů u pracovišť, jejichž provoz byl v souvislosti s onemocněním COVID - 19 omezen či změněn.
Podmínky pro omezený provoz ambulancí najdete zde.

Užitečné informace pro:

 • osoby, které byly v kontaktu s osobou s nákazou COVID-19 - najdete zde,
 • osoby s příznaky onemocnění COVID-19 - najdete zde.

Chirurgické oddělení:

 • angiochirurgická ambulance - v provozu dle ordinačních hodin (pondělí a čtvrtek). Pacienti se kromě akutních případů musí telefonicky objednávat na určitý čas u sestry Strankové na 416 723 477, a to v době od 7,30-8,00 a 13,00-14,00 hod.
 • indikační poradna (chirurgie) - v provozu dle ordinačních hodin (pondělí). Pacienti se kromě akutních případů musí telefonicky objednávat na určitý čas u sestry Strankové na 416 723 477, a to v době od 7,30-8,00 a 13,00-14,00 hod.
 • stomická poradna - v provozu vždy ve čtvrtek pouze po přechozí telefonické domluvě, objednávání na čísle 416 723 105
 • koloproktologická poradna - v provozu
 • ambulance chronických ran a defektů - uzavřena, pacienti, kteří navštěvují ambulanci chronických ran a potřebují převazový materiál, mohou volat pondělí - pátek mezi 10.00 - 12.00 hod. na tel.č. 413723477 (sestra Stranková)
 • traumatologická poradna - v provozu dle ordinačních hodin (úterý a pátek). Pacienti se kromě akutních případů musí telefonicky objednávat na určitý čas u sestry Strankové na 416 723 477, a to v době od 7,30-8,00 a 13,00-14,00 hod.

Gynekologicko porodnické oddělení:

 • gynekologická ambulance - v provozu, pouze pro telefonicky objednané pacientky, pacientky s akutními obtížemi po telefonické domluvě
 • indikační poradna (gynekologie) - v provozu, pouze pro telefonicky objednané pacientky, telefonické objednání možné ve všední dny mezi 8,00-15,00 na čísle 416 723 826

Interní oddělení:

 • cévní ambulance - provoz v omezeném režimu, pouze pro pacienty, kteří se předem telefonicky objednají. Požadavky na recepty budou přijímány každé pondělí a čtvrtek  od 8,00 do 11,00 hod. na tel.: 416 723 226; prosíme před telefonátem do ambulance mějte připravené číslo svého mobilního telefonu, na které vám následně do 24 hodin bude odeslán e-recept
 • lipidová ambulance - provoz v omezeném režimu, pouze pro pacienty,kteří se předem telefonicky objednají. Požadavky na recepty budou řešeny pouze ve dnech, které jsou u této ambulance uvedeny na webu nemcnice, a to od 8,00-11,00 hod. na tel.: 416 723 226; prosíme před telefonátem do ambulance, mějte připravené číslo svého mobilního telefonu, na které vám následně do 24 hodin bude odeslán e-recept
 • kardiologická ambulance I. -  v omezeném režimu ordinuje MUDr. Šebík, MUDr. Kalová a MUDr. Zbořil Milan (pouze pro pacienty, kteří se předem telefonicky objednají, a to na telefonu 416723212), požadavky na recepty budou přijímány každý den od 8,00 do 15,00 hod. na tel.: 416 723 212; prosíme, před telefonátem do ambulance mějte připravené číslo svého mobilního telefonu, na které vám následně do 24 hodin bude odeslán e-recept
 • kardiologická ambulance II. - v provozu, ordinuje MUDr. Podrapský Pavel  (pouze pro pacienty, kteří se předem telefonicky objednají, a to na telefonu 416723211 - pouze v pondělí); prosíme, před telefonátem do ambulance mějte připravené číslo svého mobilního telefonu, na které vám následně do 24 hodin bude odeslán e-recept
 • centrum pro závislé na tabáku a ambulance výživy - provoz jen ve středu a v omezeném režimu a pouze pro pacienty, kteří se předem telefonicky objednají na čísle 416723211. Požadavky na recepty budou přijímány každou středu od 12,00 do 14,00 hod. na tel.: 416 723 211; prosíme před telefonátem do ambulance mějte připravené číslo svého mobilního telefonu, na které vám následně do 24 hodin bude odeslán e-recept
 • sono cévv provozu pouze v pondělí odpoledne a v omezeném režimu. Telefonicky je možno se objednat na čísle 416 723 225
 • ECHO srdce - provoz ambulance v omezeném režimu. Na vyšetření je možno se objednat ve dnech 22. 3., 20. 4., 20.5., 21.6., 20.7., 20.8., 20.9., 20.10., 22.11. a 20. 12., a to na telefonu 416723225. Prosíme před telefonátem mějte připravené číslo svého mobilního telefonu a rok svého narození
 • ambulance funkční diagnostiky - v omezeném režimu v provozu. Na vyšetření je možno se objednat telefonicky na čísle 416723225.
 • revmatologická ambulance -  provoz v omezeném režimu pouze v úterý a pouze pro pacienty, kteří se předem telefonicky objednají na čísle 416723211. Požadavky na recepty budou přijímány každé úterý od 8,00-11,30 hod. na tel.: 416 723 211; prosíme před telefonátem do ambulance mějte připravené číslo svého mobilního telefonu, na které vám následně do 24 hodin bude odeslán e-recept

Urologické oddělení:

 • urologická ambulance - k vyšetření jsou přijímáni pouze pacienti po předchozím telefonickém objednání; telefonické objednání možné ve všední dny 7.30-9.00 a 13.30-15.00 hod. na čísle 416 723 118

Ortopedické oddělení:

Rehabilitační oddělení:

 • ambulantní rehabilitace - v provozu. Je nutné se předem objednat na tel. 416 723 119. Pacient bude mít určený čas terapie a v jiném čase nebude k terapii přijat. Pacient přicházející na terapii nesmí být v karanténě a musí být bez příznaků respiračního onemocnění.

Neurologické oddělení: 

 • neurologická ambulance - od 22.10.2020 uzavřena (i pro objednané pacienty), pro akutní pacienty v provozu Po - Pá 8.00-12.00, požadavky na e-recepty přijímány telefonicky denně 8.00-12.00 hod. na čísle 416 723 532 - prosíme před telefonátem do ambulance mějte připravené číslo svého mobilního telefonu, na které vám následně do 24 hodin bude odeslán e-recept 
 • ambulance EEG a EMG - v provozu pouze na objednání
 • SONO karotid (MUDr. Zillich) - v provozu pouze na objednání

Dětské oddělení:

 • dětská endokrinologie – v provozu, pouze pro telefonicky objednané pacienty 
 • alergologie – v provozu, pouze pro telefonicky objednané a pozvané pacienty, požadavky na recepty přijímány v pondělí 8.00-12.00 a 13.00-15.00 na čísle 416 723 542
 • dětská gastroenterologie –  v provozu, pouze pro telefonicky objednané pacienty, požadavky na recepty i nadále přijímány každý pátek od 8,00 do 11,00 hod. na tel.: 416 723 552
 • dětská nefrologie - v provozu, požadavky na recepty i nadále přijímány každé pondělí a středu od 8,00 do 11,00 hod. na tel.: 416 723 552

Odborné ambulance (poliklinika):

Do všech ambulancí je nutné se předem telefonicky objednat, a to i v případě akutních stavů. Pacienti jsou na vyšetření zváni tak, aby bylo možné dodržet hygienická pravidla při pandemii COVID-19:

 • ordinace praktického lékaře - ordinuje v běžné ordinační době. Pacienti jsou objednáni na kontroly, posudky a na preventivní prohlídky. Chronický pacient obdrží po telefonické domluvě e-recepty.V případě akutního stavu si termín vyšetření telefonicky domluvte na tel. č.  413 723 521
 • gastroenterologická ambulance - běžný provoz ambulance je obnoven. Na vyšetření včetně screeningu kolorektálního karcinomu se telefonicky objednejte na tel. č. 416 723 214. Chronický pacient obdrží po telefonické domluvě e-recepty
 • odběrová ambulance - běžný provoz ambulance je obnoven včetně provádění glukózových testů (oGTT) u těhotných. Na toto vyšetření se telefonicky objednejte na tel. č. 416 723 543. Žádáme pacienty s podezřením nebo prokázaným onemocněním Covid-19, aby se na odběry dostavili až po 13. hodině a po předchozím telefonickém nahlášení.
 • ORL ambulance - běžný provoz ambulance je obnoven.  Na audiologické vyšetření dospělých, novorozenecký screening sluchových emisí a audiologické vyšetření u pětiletých dětí se objednejte na tel. č. 416 723 522
 • plicní ambulance I - v provozu, na vyšetření  se telefonicky objednejte na tel. č. 416 723 203. Spirometrické vyšetření bude prováděno pouze u vybraných stavů za použití speciálního filtru (prevence přenosu nemocní COVID-19). Kalmetizace novorozenců je obnovena. Chronický pacient obdrží po telefonické domluvě e-recepty
 • kožní ambulance - běžný provoz ambulance je obnoven, pacienti se na vyšetření musí objednat (včetně akutních stavů)  na tel. č. 416 723 545. Chronický pacient obdrží po telefonické domluvě e-recepty
 • klinická logopedie - běžný provoz ambulance je obnoven, pacienti se na vyšetření musí objednat online na našich stránkách (v online formuláři je nutné zadat pracoviště) nebo telefonicky v pondělí a úterý 9,00-12,00 hod. na tel. č. 416 723 850
 • klinická psychologie - běžný provoz ambulance je obnoven, pacienti se na vyšetření musí telefonicky objednat na tel. č. 416 723 803
 • endokrinologická ambulance - běžný provoz ambulance je obnoven, pacienti se na vyšetření musí objednat v pondělí a ve středu na tel. č. 416 723 219. Chronický pacient obdrží po telefonické domluvě e-recepty
 • plicní ambulance II - běžný provoz ambulance je obnoven, pacienti se na vyšetření musí telefonicky objednat na tel. č. 416 723 258. Chronický pacient obdrží po telefonické domluvě e-recepty
 • klinická onkologie - běžný provoz ambulance je obnoven, pacienti se na vyšetření musí telefonicky objednat na tel. č. 416 723 536
 • diabetologická ambulance - provoz ambulance je obnoven pro objednané pacienty, pacienti se na vyšetření musí telefonicky objednat na tel. č. 416 723 523. Chronický pacient obdrží po telefonické domluvě e-recepty
 • pracoviště Ortmedic - v provozu

 

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close