Oddělení klinických laboratoří

nouserPrimář: Mgr. Jiří Kozelka
Tel./Fax: 416 723 351
E-mail: j.kozelka@nemocnice-lt.cz
nouserVrchní laborantka: Martina Opluštilová
Tel.: +420 416 723 880
E-mail: m.oplustilova@nemocnice-lt.cz
ikona

Úseková laborantka mikrobiologie: Dagmar Černá
Tel.: 416 723 818 
E-mail: mikrobiologie@nemocnice-lt.cz
 

ikonaÚseková laborantka biochemie: Romana Friedlová
Tel.: 416 723 766
E-mail: r.friedlova@nemocnice-lt.cz

ikonaÚseková laborantka hematologie: Petra Křivánková
Tel.: 416 723 745
E-mail: p.krivankova@nemocnice-lt.cz

provozní dobaProvoz úseku mikrobiologie, příjem vzorků:
pondělí–čtvrtek: 6.30–16.30
pátek: 6.30–15.00
sobota: 7.00–12.00

provozní dobaProvoz úseku biochemie a hematologie, příjem vzorků:
nepřetržitý provoz

 

mapaUmístění:
pavilon H, 2. NP (od hl. vchodu vás povede žlutá značka)
zobrazit na mapě

Oddělení klinických laboratoří je akreditováno podle ČSN EN ISO 15189:2013. Zde je k nahlédnutí Osvědčení o akreditaci vč. přílohy s uvedením rozsahu akreditace.

Laboratorní příručka Oddělení klinických laboratoří je zde.

Úsek biochemie a hematologie

Kontakty (telefon):

+420 416 723 366 -> klinická biochemie - rutinní laboratoř
+420 416 723 359 -> hematologie a koagulace
+420 416 723 355 -> krevní banka
+420 416 723 360 -> imunochemie
+420 416 723 370 -> pohotovostní služba biochemie
+420 416 723 371 -> pohotovostní služba hematologie a transfúze

Charakteristika pracoviště:

Úsek klinické biochemie a hematologie se zabývá vyšetřením krve, moči, mozkomíšního moku a jiného biologického materiálu s použitím řady biochemických, analytických, imunochemických, hematologických, koagulačních, imunohematologických a mikroskopických metod.

Analýzy jsou prováděny nejen pro pacienty ze všech oddělení a center litoměřické nemocnice, ale i pro pacienty ordinací praktických a odborných lékařů v Litoměřicích a okolí. Řada vyšetření je využívána i veterinárními lékaři pro zvířecí klientelu. V nepřetržitém provozu OKBH je prováděno více než 3.500 analýz denně.

Pracovníci úseku se podílejí na řadě výzkumných úkolů, testování nových léčiv a vyvíjení nových vyšetřovacích a léčebných postupů, jež jsou zaváděny na jednotlivých klinických pracovištích nemocnice.

ÚBH používá diagnostické soupravy a analytickou techniku špičkových výrobců a úroveň práce a přesnost vyšetřovacích metod je sledována v kontrolních cyklech Systému externí kontroly kvality (SEKK), České společnosti klinické biochemie a Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Žádanky na vyšetření vzorku úseku biochemie a hematologie 

Žádanka - biochemické vyšetřední-rutina

Žádanka  - hematologické vyšetření

 

Úsek mikrobiologie

Charakteristika pracoviště:

Úsek klinické mikrobiologie provádí kompletní mikrobiologickou diagnostiku bakteriologickou, serologicko-virologickou, mykologickou, parazitologickou jak pro pacienty v litoměřické nemocnici, tak i pro pacienty praktických lékařů a ambulantních specialistů ve spádové oblasti litoměřicka. Zprostředkovává vyšetření prováděná v Masarykově nemocnici Ústí n.L. a v Národních referenčních laboratořích Státního zdravotního ústavu v Praze.

Oblast pracovního zaměření úseku mikrobiologie:

  • Zajišťujeme diagnostiku lékařsky významných bakterií, kvasinek a parazitárních patogenů na základě mikroskopického, aerobního a anaerobního kultivačního vyšetření se stanovením citlivosti na ATB a chemoterapeutika v kvantitativním i kvalitativním stanovení citlivostí.
  • Provádíme nepřímý serologický průkaz protilátek v krvi pacientů při infekčních chorobách a komplikacích, při imunologických vyšetřeních identifikujeme i antigeny u různých chorobných stavů.
  • U vyšetření na HIV je k dispozici mezinárodní certifikát v angličtině a ruštině.
  • V laboratorních postupech využíváme genetické sondy a automatizované kultivační a diagnostické systémy pro bakteriologickou i imunologickou diagnostiku.
  • Kvalita diagnostiky na oddělení klinické mikrobiologie je zajištěna a dokumentována účastí 
    v systému externího hodnocení kvality CEM – SZÚ AP Praha.
  • Objednávkou lze zadat vyšetření kontroly funkčnosti sterilizačních přístrojů, bakteriologické vyšetření zevního prostředí (stěry z prostředí), bakterialní osídlení ošetřujícího personálu.

 

Žádanky na vyšetření vzorku úseku mikrobiologie

Žádanka - mikrobiologické vyšetření

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close