ARO

 

nouserPrimář: MUDr. Ludmila Kesslerová
Tel.: 416 723 612
E-mail: ludmila.kesslerova@kzcr.eu
vizitkaVrchní sestra: Petruše Mezerová
Tel.: 416 723 612
E-mail: petruse.mezerova@kzcr.eu
navstevyDoporučená doba návštěv:
PO - NE 14.00 - 17.00
(vždy po dohodě s lékařem a ohledem na zdravotní stav pacienta nejdéle na 20 min.)
mapaUmístění:
pavilon G
zobrazit na mapě

Charakteristika oddělení 

Anesteziologicko-resuscitační oddělení zajišťuje anesteziologickou, resuscitační a intenzivní péči. Člení se na následující úseky:

1. Lůžkové odd. ARO

Resuscitační oddělení má 5 lůžek, zajišťuje intenzivnía resuscitační péči pacientů v kritickém stavu, kteří vyžadují specializovanou podporu orgánových funkcí. Jedná se o pacienty s těžkými poruchami životně důležitých funkcí, zejména se selháním dýchání, oběhu a ledvin, pacienty s mnohočetným poraněním, se závažnými otravami, s komplikovanými pooperačními stavy. Lůžkové odd. dále poskytuje konziliární služby pro celou nemocnici.

2. Anesteziologický úsek

Poskytuje anesteziologickou péči pro léčebné a diagnostické výkony operační a neoperační
povahy pro obory:

 • Chirurgie břišní
 • Chirurgie cévní
 • Ortopedie
 • Traumatologie
 • Urologie
 • Gynekologie a porodnictví
 • ORL
 • Psychiatrie
 • Radiodiagnostické od.
 • Interní od. / koronární jednotka, endoskopické pracoviště/
 • Chirurgická ambulance

Anesteziologický úsek zajišťuje celé spektrum anesteziologických výkonů:

 • celková anestezie: analgosedace, intravenozní endotracheální s použitím laryngeální masky
 • svodná anestezie: centrální blokády, periferní svodné techniky, porodnická analgezie

Personál anesteziologického úseku se podílí na zajišťování pooperační léčby bolesti a zajišťuje resuscitační tým pro celou nemocnici.

3. Dospávací pokoj

Zajišťuje bezprostřední krátkodobou pooperační péči o všechny pacienty po operacích v celkové a svodné anestezii kromě pacientů, kteří vyžadují intenzivní, event. resuscitační péči. Pacienti jsou po operaci sledováni a monitorováni, jsou u nich prováděna nezbytná vyšetření, konziliární péče, léčebná péče v návaznosti na operační výkon a analgezie /léčba bolesti/.


Fotogalerie oddělení:

příjmová místnost ARO vozík pro zajišťování neodkladné resuscitace
 
monitor příjmové místnosti  transportní monitory
lůžkové oddělení ARO lůžkové oddělení ARO

 

 
operační sál - anesteziologický přístroj  dospávací pokoj - pro pacienty po operaci
Hyper - hypotermický přístroj Blanketrol III. Detail přístroje Blanketrol III. včetně podložky, která díky napouštěné vodní lázni dle potřeby zahřívá či ochlazuje pacienta.
...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close