ORL

nouserPrimář: MUDr. Lukáš Fuhrmann
Tel.: 776 075 287 (kontakt pro odbornou veřejnost), 416 723 762
e-mail: l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz
nouserZástupce primáře: MUDr. El Hassan Nabil
Tel.: 416 723 651
navstevyDoporučená doba návštěv: 
ve všední dny      15,00 - 17,00 hod.
víkendy a svátky 14,00 - 17,00 hod.
mapaUmístění:
pavilon G, 3. NP – dospělí pacienti (společný lůžkový fond s urologickými a chirurgickými pacienty),
pavilon B, 4. a 5. NP – dětští pacienti

Objednávání k operacím, informace o ordinačních hodinách a objednání k vyšetření na ORL ambulanci: tel. +420 416 723 522

 

Počet lůžek: 6 dospělých a 6 dětských

Denní režim oddělení (pro pacienty ORL) najdete zde.

Historie:

Seznam primářů ORL odd. od jeho založení :

 • Lukeš Zdeněk (1.9.1957 – 31.7.1984)
 • Soldán Jiří (1.8.1984 – 31.12.1989)
 • Jelínek Karel (1.1.1990 – 30.6.1990)
 • Brádková Eva (1.7.1990 – 30.11.1990)
 • Sabotinov Emil (1.12.1990 – 30.6.1997)
 • Marhons Milan (1.3.1998 – 12.3.2001)
 • Franta Jindřich (1.8.2001 – 30.6.2009)
 • Fuhrmann Lukáš (1.7.2009 – současnost)

Současnost:

ORL oddělení zajišťuje odbornou péči v oblasti ušního, nosního a krčního lékařství. Lůžková složka je tvořena lůžkovou částí ve společném lůžkovém fondu společně s urologií a chirurgií a operačním sálem.

Při oddělení je rovněž II. ambulance, která zajišťuje pohotovostní službu pro pacienty o sobotách, nedělích a svátcích, vždy v době: 09.00 - 19.00 hod. Ostatní pacienti mimo tuto dobu mohou navštívit pohotovostní službu na ORL odd. Masarykovy nemocnice v Ústí n.L. nebo na ORL klinice v Praze na Bulovce. Příslužba na telefonu je vyhrazena pro hospitalizované pacienty.

Operační činnost zahrnuje běžné operační výkony v ORL oblasti jako je odstranění krčních či nosních mandlí, ale i náročnější výkony na nose, jako je operace nosní přepážky, operace nosních polypů cestou funkční endonasální chirurgie (FESS), dále pak základní operace středoušních chronický zánětů včetně moderních rekonstrukčních postupů, plastiku boltců a i operační výkony obličeje a krku zevním přístupem. Zabýváme se i kožními zákroky v oblasti obličeje a krku v místním znecitlivění podle pravidel plastické chirurgie.

U méně častých chorob, které vyžadují větší nároky na vybavení či erudici personálu, spolupracujeme s vyššími pracovišti v Ústí n/L. či Praze. Následná péče včetně dispenzarizace pacientů je posléze prováděna opět zde.

Ambulantní péče zahrnuje péči o pacienty ve všeobecné ambulanci, kde není nutné objednání. Dále pak pacienty selektujeme do specializovaných ambulancí podle jejich problému. Podobně tak jsou pacienti do našich specializovaných ambulancí doporučováni ze spolupracujících soukromých ambulancí v Lovosicích, Štětí a Roudnici n/L., ale i od lékařů ze širšího okolí, tj. Teplic, České Lípy či Ústí nad Labem, atd.

Ostatní informace:

Vyšetření otoakustických emisí (OAE):

Od roku 2009 provádíme screeningové vyšetření sluchu u novorozenců a kojenců. Jedná se o jednoduché neinvazivní vyšetření stavu vnitřního ucha a jeho sluchových schopností. Nutná je jen spolupráce dítěte v podobě klidu, nejlépe spánku. V případě nejasností pacienty odesíláme dále na vyšší pracoviště zabývající se poruchami sluchu.

Objednání možné na ORL ambulanci (tel. 416723522). Vyšetření se provádí ve čtvrtek okolo 14.00 hod., v jiném termínu dohodou.

Spolupracující ORL pracoviště:

 • ORL odd. v Krajské zdravotní a.s. v Ústí n./L. http://www.kzcr.eu
 • ORL klinika ve Fakultní Nemocnici Královské Vinohrady a 3. LF UK http://www.fnkv.cz
 • Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku UK 1.LF v Motole (děti i dospělí) http://www.fnmotol.cz 
 • MUDr. Sabotinov Emil, Litoměřice - http://www.chrapani.cz/cz/index.php
 • MUDr. Franc Petr, Štětí – tel. 416812798
 • MUDr. Miffková Dana, Lovosice – tel. 416531447
 • MUDr. Bureš Antonín, Roudnice n/L – tel. 416858466

Foniatrie a péče o sluchově postižené pacienty, sluchadla:

 • Foniatrická Klinika 1.LF UK a VFN -  http://fonia.lf1.cuni.cz/ ; tel 224964900
 • MUDr. Králová, Horova 9, Ústí n/L, tel. 475200604
 • MUDr. Hellerová, Novosedlická 394/8, Teplice, tel. 777890417, www.sluchovaordinace.cz, mail: info@sluchovaordinace.cz; 2x měsíčně ordinuje v ORL ambulanci v MěN v Litoměřicích, kam je možno se po doporučení ORL lékaře objednat na tel. 416723522

Spánková laboratoř:

Jedná se o vyšetření pacientů s chrápáním a s poruchami spánku na doporučení naší ORL ambulance.

 • Nemocnice Na Homolce, Praha, neurologické odd.; MUDr. Procházka – tel. 257272674 a 257273293
 • Kubelíkova 46, Praha 3 - tel. 244470708, www.spankovaporadna.cz 
 • KZCR Ústí n./L., Masarykova nemocnice, budova T, 1. patro - tel. 477113471
...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close