Odběrová ambulance

ikonaSestra: Yveta Šulcová, Jaromíra Hájková, Eva Baboráková, DiS.
Tel.: 416 723 543

 

ordinační hodinyOrdinační hodiny:
pondělí – pátek  
6,30 -   8,00 hod. (odběry pro diabet. poradnu)
8,15 - 11,30 hod. (ostatní odběry)
12,00 - 13,30 hod. (ostatní odběry)

mapaUmístění:
pavilon B, 1. podlaží (ordinace č. 8)
zobrazit na mapě

 

Žádáme pacienty s podezřením nebo prokázaným onemocněním Covid-19, aby se na odběry dostavili až po 13. hodině a po předchozím telefonickém nahlášení.

Co se provádí:

 • Odběrová ambulance je centrální pracoviště pro odběr venózní krve ze žíly a kapilární krve z prstu u ambulantních pacientů nemocnice
 • Denně je zde provedeno 100-130 odběrů
 • Odebíráme krev dětem od 4 let a dospělým
 • Současně s odběrem krve si od pacienta převezmeme k vyšetření i jiný biologický materiál – moč, sputum, stolice
 • Odebraný materiál se posílá k vyšetření do:
  • Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Litoměřice, a.s., úsek biochemie a hematologie – do hematologické, biochemické, imunologické a transfuzní laboratoře
  • Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Litoměřice, a.s., úsek mikrobiologie
  • specializovaných laboratoří (Imunologie Ústí n.L. aj.)
 • Pacienti do odběrové ambulance mohou přijít se žádankami od lékařů z odborných ambulancí nemocnice nebo od praktických lékařů. Bez řádně vyplněné žádanky (označené požadované vyšetření, razítko zdravotnického zařízení) nelze odběr provést
 • Všichni pacienti odběrové místnosti se musí registrovat na recepci
 • Při odběrech krve používáme vakuový systém zkumavek, které zvyšují kvalitu provedeného odběru (preanalytickou část vyšetření) a bezpečnost pacienta i personálu
 • Předání laboratorních výsledků zajišťují pracovníci laboratoře. Výsledky tak dostane daná ambulance v nemocnici, ale i praktický lékař, který pacienta na vyšetření do nemocnice poslal
 • Způsob objednání: na odběr krve se dostavte bez objednání, nalačno, pouze s vyplněnou žádankou od indikujícího lékaře

Každý den se od 6,30 do 8,00 hodin provádějí odběry pro diabetickou poradnu - odběr krve ze žíly (venózní) na glykémii a glykovaný hemoglobin a odběr vzorku moče. Každý pacient do diabetické poradny se nejdříve zaregistruje na recepci u hlavního vchodu, kde dostane přidělené číslo, pod kterým se odběry evidují. Odběry se provádějí nalačno, proto jsme v naší odběrové místnosti zřídili koutek pro diabetiky, kde si mohou po odběru aplikovat inzulín sami nebo jim aplikaci provede sestra.

Testy oGTT (orální glukózotoleranční test) pro těhotné ženy jsou prováděny v úterý, čtvrtek a pátek od 7.00 hodin. V nutných případech se vyšetřeníprovede po dohodě i v jiný pracovní den. Na vyšetření je třeba se předem objednat.

Odběry dětí - odběry z prstu (kapilární) jsou prováděny u dětí od 4 let věku, odběry ze žíly (venózní) jsou prováděny u dětí od 6 let věku. U mladších dětí se odběry provádí na dětském oddělení nemocnice (pavilon B, 5. podlaží).

Nemocnice Litoměřice, a.s. provádí i odběry za úhradu na požádání pacienta (např. HIV, cholesterol aj.). Požadovaný odběr je třeba nahlásit sestrám odběrové místnosti, které zajistí jeho vyúčtování a následné provedení. Výsledek si pacient buď osobně převezme v laboratoři nebo je mu na požádání zaslán poštou.

Fotogalerie

 

foto2.jpg

Čekárna odběrové místnosti.

foto3.jpg

Místnost pro odběry.

foto4.jpg

Administrativní pracoviště personálu odběrové ambulance.

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close