Domácí zdravotní péče

ikonaVedoucí sestra: Alena Rožcová
Tel.: 416 723 384 
E-mail: a.rozcova@nemocnice-lt.cz

ikonaSestry: Simona Veselá, Renata Fadlerová, Miroslava Fousková, Růžena Kačurová, Adéla Paurová, Irena Junová, Lucie Zemanová, Martina Reichlová

 

mapaUmístění:
pavilon B, 2. podlaží
zobrazit na mapě

Charakteristika pracoviště

Co to je domácí zdravotní péče?

Je to zdravotní péče poskytovaná pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Domácí zdravotní péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti. Klienty domácí zdravotní péče jsou dlouhodobě nemocní a pacienti po propuštění z nemocnice.

Cílem poskytování domácí zdravotní péče je zajistit maximální rozsah, dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče a eliminovat vliv nozokomiálních nákaz a iatropatogenního poškození na zdravotní stav pacientů.

Komu je domácí péče určena?

Domácí zdravotní péče je určena pacientům, u kterých dojde k takové změně zdravotního stavu, kterou nelze zvládnout laickou péčí a je nutné zahájit poskytování odborné péče. Dále je určena pacientům, u kterých již není nutná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, ale jejich zdravotní stav vyžaduje pravidelnou a kvalifikovanou péči. Sestry domácí zdravotní péče jsou vybaveny pohotovostním kufrem se zdravotnickým materiálem, tonometrem (k měření krevního tlaku) a glukometrem (k měření hladiny krevního cukru).

Klienty domácí zdravotní péče jsou:

 • dlouhodobě nemocní klienti
 • klienti po propuštění z nemocnice
 • klienti po úrazech.

Hlavním cílem poskytování domácí zdravotní péče je udržet pacienta co nejdéle v jeho domácím prostředí a odvrátit tak pobyt v nemocničním či jiném sociálním zařízení.

Kde si domácí zdravotní péči vyžádat?

Klienti, kteří jsou doma a vyžadují odbornou péči, zažádají svého praktického lékaře. Pacienti, kteří jsou propouštěni z nemocnice do domácího ošetřování, mohou domácí péči žádat po svém ošetřujícím lékaři. Pokud byste si domácí péči přáli u svého blízkého a nevíte, jak tuto péči zajistit, kontaktujte přímo naše pracoviště.

Kde nás najdete?

Centrálu domácí zdravotní péče najdete ve 2.patře dětského pavilonu B. Vedoucí sestra je zde od 7,00 hod do 15,30 hod. V ostatní čas je k dispozici záznamník: 416 723 384, kde řeknete svůj požadavek. Nejpozději následující pracovní den bude Váš požadavek řešen. Psát může také elektronicky na adresu: a.rozcova@nemocnice-lt.cz.

Vedoucí sestra koordinuje péči terénních sester a spolupracuje s lůžkovými odděleními při propuštění pacienta a spolupracuje s praktickými a specializovanými lékaři při péči o klienta.

Při převzetí klienta do péče z terénu (od praktického lékaře, na žádost rodiny)
Vedoucí sestra kontaktuje sestru v terénu a přidělí ji klienta. Terénní sestra navštíví praktického lékaře, kde domluví rozsah a frekvenci poskytované péče. Poté osobně navštíví klienta, provede vstupní anamnézu a stanoví plán péče.

Při převzetí klienta do péče při propuštění z nemocnice
Lůžkové oddělení kontaktuje centrálu a vedoucí sestra navštíví ošetřujícího lékaře, kde domluví rozsah a frekvenci poskytované péče. Osobně se setká s klientem ještě v nemocnici. Klient je pak přidělen terénní sestře, která ho po propuštění navštíví, odebere anamnézu a stanoví plán péče.

Jaký je náš tým?

Oddělení Domácí zdravotní péče zahájilo svou činnost v roce 1994. Nyní zde pracuje 9 sester, z toho má 7 z nich specializaci k výkonu činnosti v domácí péči.

Kam za Vámi přijedeme?

Kvalifikované zdravotní sestry přijedou do Vaší domácnosti až 2 x denně, kde Vám poskytnou odbornou zdravotní péči. Péči poskytujeme klientům z Litoměřicka a Lovosicka, včetně přilehlých obcí. Navštívíme Vás každý všední i víkendový den.

Které výkony poskytujeme?

O typu výkonu rozhoduje vždy ošetřující lékař. Nejčastěji se jedná o tyto zdravotní výkony:

 • pravidelné kontroly zdravotního stavu (měření krevního tlaku, příprava a podávání léků)
 • odběry krve, moči a dalšího biologického materiálu s odvozem do laboratoře
 • denní aplikace injekcí (insulin, vitamíny, očkování, léky proti bolesti)
 • pravidelné odběry diabetikům
 • měření hladiny krevního cukru glukometrem
 • kontakt s praktickými a odbornými lékaři
 • převazy bércových vředů a jiných defektů kůže, bandáže dolních končetin
 • převazy pooperačních ran
 • prevence a ošetření proleženin
 • rehabilitační ošetřovatelství – polohování, dechová a kondiční cvičení, nacvičování chůze a soběstačnosti
 • pomoc při ošetřování ležícího a těžce nemocného
 • ošetření a výměna močových cévek
 • aplikace klysmatu
 • ošetření stomií (vývodů) močových cest a střev
 • edukace pacienta (nácvik zacházení s insulinovým perem)

Jak je poskytovaná péče hrazena?

Všechny tyto služby jsou po doporučení lékařem plně hrazeny zdravotními pojišťovnami, klienti sami péči neplatí.

ZAVOLEJTE, PORADÍME VÁM!

Tel. číslo: 416 723 384

Další informace o našich službách najdete v následujících letáčcích

Letáčky pro klienty:
Obecné informace o domácí zdravotní péči (PDF)
Služba pro pacienty s urologickým onemocněním - cévkování (PDF)
Desatero rad - cévkování (PDF)

Letáčky pro lékaře:
Obecné informace o domácí zdravotní péči (PDF)
Služba pro pacienty s urologickým onemocněním - cévkování (PDF)

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close