Běžně užívané léky

Během pobytu v nemocnici Vám všechny léky předepisuje Váš ošetřující lékař a podává zdravotní sestra. Prosíme, neužívejte během pobytu v nemocnici sami žádné léky, o nichž neví Váš ošetřující lékař - a to ani ty, které běžně užíváte doma (na předpis i zakoupené).

Všechny léky, které užíváte, příp. jejich přesné názvy a předepsané dávkování, si přineste (v originálním obalu, příp. s příbalovým letákem) s sebou k hospitalizaci a informujte o nich personál oddělení. Váš ošetřující lékař je zařadí do spektra léků, které Vám budou podávány během nemocniční léčby. Všechny potřebné léky budete dostávat od zdravotních sester v přesné dávce a v přesný čas.

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close