Denní nemocniční režim

Denní rozvrh během vaší hospitalizace se řídí režimem příslušného oddělení. Informujte se na něj u zdravotní sestry. Denní režim je k dispozici také na pokojích a na internetových stránkách nemocnice (v sekci představující lůžkovou část jednotlivých oddělení).

V případě, že se potřebujete vzdálit z oddělení, informujte zdravotní sestru. Nevzdalujte se mimo areál nemocnice.

Prosíme o dodržování Domácího řádu nemocnice.

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close