Jak probíhá příjem a uložení na pokoj

Jestliže byla Vaše hospitalizace předem naplánována, začne Váš pobyt v nemocnici v kanceláři centrálního příjmu, kde spolu s pracovníky kanceláře vyplníte formuláře nezbytné pro přijetí do nemocnice. Poté budete nasměrován/a, příp. zdravotnickým pracovníkem odveden/a, příp. odvezen/a na oddělení, kde máte být hospitalizováni.

Na oddělení Vás přijme zdravotní sestra, která se Vám představí, doprovodí do Vašeho pokoje a seznámí Vás s ostatními nemocnými na pokoji a určí Vám lůžko. Dále Vás seznámí s prostředím oddělení a s nemocničním řádem. U částečně mobilních a imobilních osob sestra pomůže s převlečením, uložením šatů do skříně a osobních věcí do stolku a podle zdravotního stavu zajistí k lůžku potřebné pomůcky (např. hrazdička, jídelní stolek). Zodpoví také jakékoli Vaše dotazy k ošetřovatelské péči či nemocničním službám. Sestra s Vámi dále sepíše „Souhlas s podáváním informací o zdravotním stavu“, kde si určíte osoby, které je možné informovat o vašem zdravotním stavu a v jakém rozsahu.

Během prvního dne pobytu v nemocnici s Vámi lékař příslušného oddělení provede příjem k hospitalizaci a zdravotní sestra odebere ošetřovatelskou anamnézu, na základě které vám bude sestaven plán ošetřovatelské péče.

První den hospitalizace Vám bude stanoven denní režim a příp. úprava stravy.

Telefonní čísla kanceláře centrálního příjmu: 416 723 478, 416 723 479, 416 723 489

Příjem dětských pacientů se provádí přímo na dětském oddělení v pavilonu B ve 4. NP.

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close