Kouření v nemocnici

Kouření je rizikovým faktorem při vzniku mnoha onemocnění. Nemocnice Litoměřice, a.s. uplatňuje pro všechny své pacienty i zaměstnance zákaz kouření ve všech prostorách nemocniční budovy. V zájmu zdraví Vašeho i ostatních osob Vás prosíme o dodržování tohoto pravidla.

Kuřáci mohou využívat kuřárnu, která je ve stavebně odděleném prostoru přístupném ze spojovací chodby mezi pavilony A (hlavní vstup) a H (vyšetřovací komplement).

V rámci Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z. funguje také poradna pro odvykání kouření. Bližší informace žádejte na telefonním čísle 416 723 211.

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close