Propuštění z nemocnice

O datu Vašeho propuštění z nemocnice Vás bude včas informovat Váš ošetřující lékař. V zájmu zachování kontinuity poskytované zdravotní péče Vám poskytne také instrukce ke způsobu a možnostem další eventuální péče a připraví propouštěcí zprávu pro praktického lékaře či lékaře, který Vás k hospitalizaci doporučil.

Uhrazení regulačního poplatku za dny pobytu v nemocnici lze uhradit na obou recepcích nemocnice (ve vestibulu hlavního vstupu i v oblasti centrálního příjmu).

Úhradu za hospitalizaci nehrazenou ze zdravotního pojištění, příp. za využití nadstandardního pokoje, proveďte, prosím, v pokladně nemocnice. Tato se nachází ve vestibulu hlavního vstupu za podatelnou.

V případě, že jste využili nabídky na úschovu cenností či peněz, nezapomeňte si je vyzvednout.

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close