Uložení cenností

Peníze a cennosti je možné po domluvě se sestrou na oddělení uložit v hlavní pokladně nemocnice. Tato skutečnost je zaznamenána do dokumentace a Vámi podepsána.

Nemocnice není zodpovědná za ztrátu předmětů volně přístupných a uložených mimo místo určení.

Cennosti se vrací pouze tomu, kdo si je uložil, po předložení OP nebo cestovního pasu, případně na úředně ověřenou plnou moc, že cennosti mohou být vydány.

V případě úmrtí pacienta se cennosti nevydávají (ani na úředně ověřenou plnou moc), ale předávají se do pokladny nemocnice a stávají se předmětem dědického řízení.

Doporučujeme Vám, abyste si ve vlastním zájmu nebrali do nemocnice větší finanční částky, kreditní karty, šperky a další cenné předměty. Během pobytu v nemocnici budete potřebovat pouze menší finanční obnos na drobné nákupy!

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close