Práva pacientů

Etický kodex Práv pacientů (PDF)

Charta práv dětí v nemocnici (PDF)

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close