Čekací doby

 

Vážené dámy, Vážení pánové, Vážené pacientky, Vážení pacienti,

informace o délce čekací doby na vybrané neurgentní zdravotnické úkony patří ve vyspělém světě k standardním údajům, které pomáhají orientaci pacienta v relativně komplikovaném světě poskytovatelů zdravotnických služeb a pomáhají se připravit v profesním a osobním životě na určitý výpadek z obvyklého rytmu života. Zdánlivě jednoduchý číselný údaj o délce čekací doby však zohledňuje několik aspektů. Výsledná informace, kterou Vám přinášíme, je ovlivněna především těmito faktory:

  • Četností a nahodilým výskytem akutních urgentních operací a diagnostických výkonů, které mají absolutní přednost.
  • Počtem pravidelných kontrol u nemocných. Nemocní musí absolvovat kontrolní vyšetření ve stanovených termínech a spotřebovávají tak určitou kapacitu pracovišť.
  • Provozní kapacitou pracovišť (počtem operačních sálů, počtem přístrojů, kapacitou lůžek intenzivní péče apod.).
  • Počtem pracovníků (zejména lékařů s příslušnou specializací v oboru).
  • Úhradovými mechanismy pojišťoven, které poskytují prostředky na provozování zdravotní péče úměrně výběru pojistného.
  • Zdravotní pojišťovnou, u které jste registrováni.
  • Zájmem veřejnosti o poskytované služby a výkony.

Na druhé straně věříme, že informace o čekacích dobách Vám pomůže při výběru zdravotnického zařízení a organizaci osobního života. Očekáváme, že v dohledné době budete požadovat tyto údaje také u jiných zdravotnických zařízení v našem okolí včetně soukromých ambulantních specialistů.

Čekací doby uvedené v příloze nepředstavují závazné termíny, ale průměrné čekací doby vyplývající z kapacit jednotlivých pracovišť nemocnice. Ve skutečnosti mohou být čekací doby v návaznosti na okamžitou situaci kratší i delší. Zveřejněná čekací doba je orientační a není vymahatelná z výše uvedených důvodů. Bližší dotazy na čekací dobu Vám zodpoví příslušný vedoucí lékař či primář konkrétního pracoviště.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Ing. Radek Lončák, MBA
předseda představenstva a.s.

 

Průměrné čekací doby na neurgentní ambulantní vyšetření a neurgentní operační zákroky překračující dobu 1 měsíce najdete zde.

Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close