Dárci a sponzoři 2018

Seznam sponzorů a dárců za rok 2018

Setříděno podle abecedního pořadí:

  • BAKO, s.r.o., Roudnice nad Labem
  • BAYER, s.r.o., Praha
  • Fridrichová Pavla, České Kopisty
  • Gastrotech group, s.r.o., Ústí nad Labem
  • Janovský Václav, Hoštka
  • Kestřánek Vladimír Ing., Litoměřice
  • Nutricia,a.s., Praha
  • Pásztor Josef, Litoměřice

Uvedený seznam obsahuje sponzory a dárce, kteří písemně neodmítli své zveřejnění. Hodnota těchto finančních a věcných darů je 153 290,- Kč

Celková hodnota všech přijatých finančních a věcných darů činila 840 244,- Kč.

Nemocnice Litoměřice, a.s. si dovoluje poděkovat všem sponzorům a dárcům za podporu poskytované zdravotní péče.

Vloženo: 4. 6. 2021

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close